Finncon Info Programmet Suomeksi In English

 

Finncons representanter ute i den stora världen

Det brukar vara kutym för sf-kongresser att ha representanter utomlands. Dessa kallas ofta för agenter och de fungerar som kunskapskällor för lokala sf-fans samt sprider information om den kongress de representerar.

Eftersom Finncon X är Eurocon 2003 strävar vi naturligtvis till att ha representanter i så många Europeiska (och utomeuropeiska) länder som möjligt. I skrivande stund består Finncons agentskara av:

Flera länder saknar ännu agenter och som du ser är det helt möjligt för ett land att ha flera agenter. Är du intresserad av att bli representant för Finncon X- Eurocon 2003, eller vet du någon som kanske kunde vara lämpligt agentmaterial. Kontakta i så fall Ben.Roimola@sci.fi.

Vad hör till en agents uppgifter?

Eftersom Finncon inte har någon inträdesavgift kommer Finncon X' agenter mycket lindrigare undan än de flesta representanter för sf-kongresser. Finncon-agentens viktigaste uppgift är att sprida information om Finncon X - Eurocon 2003!

Till informationsspridandet hör bl.a. följande:

  • skicka information om Finncon X till science fiction-, fantasy- och/eller anime-e-postlistor
  • posta information om Finncon X till science fiction-, fantasy- och/eller anime-diskussionsgrupper (webbforum, news etc.)
  • försök övertala folk att lägga in Finncon-bannern på sina webbsidor
  • skicka information om Finncon X till sf- och animetidskrifter samt -fansin
  • sprid ut flygblad och affischer

Förutom sprida information om evenemanget kan en agent också t.ex. reda ut hur man enklast/billigast tar sig från agentens hemland till Åbo. Att samla med sig en hel skara lokala fans på en con-resa till Åbo kan vara en oförglömlig upplevelse.

Högst troligen får en agent även svara på kniviga frågor om Finncon, Åbo och Finland. Råkar man få en fråga som man inte vet svaret på är det bara att vända sig till Finncons agent-koordinator (Ben.Roimola@sci.fi) så försöker han i sin tur leta reda på svaret till frågan.

Agentjobbet är lika osjälviskt som allt annat inom Finncon-projektet. En agent får ingen lön för sin möda förutom den odödliga ära som kommer sig från att att han varit representant för en av de största sf-händelserna i Europa år 2003! (Och det är inte litet det.)

Agentmaterial

Här hittar du filer som representanter för Finncon X - Eurocon 2003 kan ha nytta av.

 

Hedersgästerna Animecon Sponsorer Arrangörer Press

Sponsorina:

WSOY

Unikankare