Finncon Info Programmet Suomeksi In English

 

En kort Finncon-ordlista

Agent
Då det gäller sf-kongresser som har medlems- eller inträdesavgifter sköter agenterna om att sprida information om det kommande evenemanget samt tar emot betalningar i sina hemland. Då det gäller kongresser med gratis inträde, som Finncon, sprider agenterna endast information och fungerar som kontaktpersoner till sina länders fandom.
Anime
Anime är japanska för tecknad eller animerad film. Här i väst står anime för japansk animation. Hos oss brukar ju animationer ofta anses vara endast för barn, men i Japan görs det animerade filmer och tv-serier för alla från barn till vuxna. Se även Manga
Animecon
Animecon är ett evenemang som koncentrerar sig på anime och manga. I Finland har ett dylikt evenemang arrangerats endast en gång tidigare, vid Finncon 1999. Precis som då är Animecon igen en del av Finncon, inte ett eget evenemang. Nästa gång hålls Animecon i Jyväskylä i samband med Finncon 2004.
Baltcon
Varje år får en sf-con som arrangeras i något av Östersjöländerna äran att använda titeln Baltcon. Vilket evenemang som står i turen bestäms vid Baltconen året innan. Vartannat år går Baltcon-titeln till en kongress i östzonen (Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland) och vartannat år till en kongress i västzonen (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland). Baltcon-kongresser har arrangerats sedan 1993.
Baltastica
Baltastica är namnet på en novelltävling för sf-skribenter bosatta i något av Östersjöländerna. Tävlingen arrangeras för första gången år 2003. Tävlingsreglerna finns på en egen webbsida.
Con
Ordet con används ofta för sf-evenemang i stil med Finncon. Ordet kommer från engelskans convention. På svenska kan man också tala om kongress, evenemang eller varför inte festival.
Eurocon
Eurocon är en titel som alla europeiska sf-evenemang kan tävla om. Vilken con som får kalla sig för årets Eurocon bestäms på ett möte i samband med Euroconen året innan eller två år innan. Eurocon-evenemang har arrangerats i dryga trettio år, dock ej varje år. Eurocon-titeln utdelas av The European Science Fiction Society.
Fandom
Fandom är ett ord som betecknar en grupp människor som håller på med ett gemensamt hobby. Ofta menar man just sf-fandom då man pratar om enbart fandom. Sf-fandom föddes på 1920-talet i dåtida sf-tidskrifters insändarspalter. I Finland räknas fandom ha börjat med den organiserade sf-verksamheten då sf-föreningen i Åbo grundades år 1976.
Fantasy
Att ge en kort definition på fantasy är närmast omöjligt. I fantasy utgår man från att något som inte finns eller inte ens kan finnas i vår värld existerar, till exempel magi. I en fantasyvärld är dylika omöjligheter mer eller mindre vardagliga. Det finns många olika typer av fantasy och all fantasy behandlar verkligen inte alver, troll och magiker.
Finncon
Finncon är namnet på den stora finländska sf-kongressen som anordnas med ett eller två års mellanrum. Finncon har hittills arrangerats i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. Till skillnad från de flesta andra sf-kongresser har Finncon ingen medlems- eller inträdesavgift. En lista över de tidigare Finncon-evenemangen hittar du genom att följa denna länk.
Kaffee-Klatsch
En kaffeeklatsch är ett evenemang under vilket en handfull människor samlas tillsammans med en av hedersgästerna i kongresskafféet för en trevlig liten pratstund. Antalet klatsch-deltagare är begränsat till under tio och anmälningar till klatschen tas emot under själva kongressen.
Manga
Manga är japanska för tecknade serier. Här i väst står manga för japanska serier. Hos oss brukar ju serier ofta anses vara endast för barn eller ungdomar, men i Japan görs det seriealbum och -tidningar för alla från barn till vuxna. I Finland är det främst förlaget Like som publicerat manga.
Worldcon
Worldcon är som namnet antyder sf-världskongressen, världens största sf-evenemang, med tusentals deltagare och ett program som håller på i ungefär en vecka. Världskongressen arrangeras varje år. Oftast hålls evenemanget i USA, men ungefär vart fjärde år är det dags för en sf-världskongress utanför USA. Nästa gång kommer worldcon till Europa år 2005 då den arrangeras i Glasgow i Skotland och går då under namnet Interaction.
Science fiction eller scifi
Att ge en kort definition på science fiction är närmast omöjligt. Ett centralt element i science fiction är ofta någonslags vetenskaplig spekulation. Det behöver dock inte vara frågan om fysik, matematik eller någon annan s.k. "hård" naturvetenskaplig vetenskapsgren, utan det kan lika väl vara frågan om sociologi, psykologi eller musikvetenskap. Det finns många olika typer av science fiction och all science fiction behandlar verkligen inte rymdraketer och rymdmonster. Science fiction förkortas ofta sf (som dock även används som en förkortning för speculative fiction) eller scifi. I Finland och speciellt på finska är scifi (uttalas här "skifi") en allmänt godtagbar term, men speciellt i engelskspråkiga länder betecknar scifi närmast media-sf, alltså filmer och tv-serier, inte litteratur.
Speculative fiction eller sf
Speculative fiction är en term som ofta används för att sammanfatta både fantasy och science fiction. Speculative fiction förkortas sf eller, speciellt i Finland, även spefi.

 

Hedersgästerna Animecon Sponsorer Arrangörer Press

Sponsorina:

WSOY

Unikankare